FAQ

Bioaron C i Bioaron® SYSTEM to ten sam lek. W ostatnich latach wykonaliśmy wiele badań, zarówno tych in-vitro (czyli na wyizolowanych komórkach), jak i klinicznych czy obserwacyjnych (czyli takich z udziałem ludzi) i dzięki temu poznaliśmy wiele faktów na temat jego mechanizmów działania, skuteczności i bezpieczeństwa.

Badania te umożliwiły zmiany w rejestrze produktu, czego skutkiem są zmiany zapisów w ulotce dla pacjenta oraz w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), a także związana z tym zmiana nazwy leku z Bioaron C na Bioaron® SYSTEM.

Nowa nazwa podkreśla systemowe działanie leku na układ odpornościowy, czyli jego działanie immunomodulujące i przeciwzapalne, a co za tym idzie możliwość stosowania syropu profilaktycznie i w infekcji, nie tylko przez dzieci, ale także przez osoby dorosłe, w tym starsze.

Z nową ulotką oraz ChPL możesz zapoznać się na oficjalnej rządowej stronie Platformie Rejestrów Medycznych:
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1032/leaflet
https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/1032/characteristic

Słowo etiologia pochodzi z greki [gr. aitía ‘przyczyna’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’] i oznacza naukę o przyczynach, w medycynie termin ten odnosi się do wyjaśnienia przyczyn chorób. Zapis w ulotce, że Bioaron® SYSTEM stosuje się pomocniczo w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii oznacza więc, że można go stosować zarówno wtedy, gdy infekcje wywołują wirusy, bakterie, grzyby chorobotwórcze lub gdy przyczyna (etiologia) jest mieszana.

Bioaron® SYSTEM pomaga zwalczać infekcje głównie poprzez wzmocnienie aktywności układu odpornościowego, tzn. wzmacnia organizm w jego naturalnej walce.

Dodatkowo w ostatnich latach przeprowadziliśmy badania na izolowanych komórkach ludzkich (in-vitro), żeby sprawdzić czy Bioaron® SYSTEM wykazuje także wpływ na namnażanie się chorobotwórczych bakterii, grzybów i wirusów. W badaniach tych wykazano, że lek hamował namnażanie się większości badanych wirusów odpowiedzialnych za wywoływanie grypy, przeziębienia czy innych infekcji dróg oddechowych. Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do bakterii i drożdżaków. Badania in-vitro wskazują na ewentualny potencjał leku i służą do wyjaśnienia mechanizmów działania leku. To czy zaobserwowane w badaniach in-vitro działania będą również istotne klinicznie (czyli czy przyniosą takie same rezultaty przy zastosowaniu u ludzi, jak w warunkach laboratoryjnych) wymaga przeprowadzenia badań klinicznych, z udziałem ludzi.

Podsumowując widoczny klinicznie skutek, jak skrócenie czasu trwania infekcji i łagodniejszy jej przebieg (wykazano redukcję objawów związanych z reakcją zapalną, takich jak: katar, podwyższona temperatura ciała i kaszel u osób przyjmujących Bioaron® SYSTEM) jest wynikiem aktywacji przez lek układu immunologicznego, jak również może być spowodowany właśnie tym, że lek zadziała hamująco na bakterie i wirusy.

Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie najpierw kilka słów o tym w jaki sposób jest skonstruowany i jak działa układ odpornościowy. Organizm człowieka codziennie jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia. Aby móc przetrwać w środowisku, wykorzystuje mechanizmy, które pozwalają zwalczać infekcje. Do tego celu służy układ immunologiczny czyli inaczej system odpornościowy organizmu. Złożony on jest z licznych wyspecjalizowanych komórek krwi oraz organów i narządów, jak np. węzły chłonne czy śledziona. Główną linię obrony stanowią komórki krwi zwane krwinkami białymi lub leukocytami, do których zaliczamy m.in.: limfocyty T, limfocyty B oraz granulocyty i monocyty w tym makrofagi. Każda z tych komórek jest dedykowana do specyficznych zadań, np. granulocyty obojętnochłonne (inaczej zwane neutrofilami) czy makrofagi jako pierwsze rozpoznają intruza i w procesie fagocytozy „zjadają” wrogów, hamując proces namnażania się patogenów. Tym samym też dają znak innym komórkom układu odpornościowego do mobilizacji sił i szybkiego napływu do miejsca zakażenia (jest to zjawisko tzw. chemotaksji, a pobudzenie komórek do tego ukierunkowanego ruchu nazywa się stymulacją aktywności chemokinetycznej). W miejscu zakażenia inne komórki układu immunologicznego jak np.limfocyty T i B namnażają się (proliferują), by wzmocnić ilość sił obronnych, a tym samym skuteczność obrony. Dodatkowo limfocyty B produkują przeciwciała, czyli specjalne białka, które potrafią rozpoznać antygen (czyli komórkę/składnik obcy dla organizmu) i specyficznie go zaatakować i zniszczyć. Przeciwciała są bardzo cenne, gdyż zapamiętują wroga i przy kolejnym spotkaniu z nim, nawet po dłuższym czasie, potrafią go szybko rozpoznać i zniszczyć nie doprowadzając do rozwoju choroby lub znacznie osłabiając jej przebieg. Dodatkowo w trakcie walki z intruzem komórki układu odpornościowego wydzielają inne substancje, tzw. cytokiny, które także biorą czynny udział w odpowiedzi organizmu na atak chorobotwórczych mikroorganizmów czy wirusów. Cytokiny dzielą się na różne grupy, niektóre działają prozapalnie inne przeciwzapalnie i od równowagi tych związków zależy jak się czujemy. Niestety w wyniku ich działania obserwujemy nie tylko korzystne, ale także nieprzyjemne skutki tej walki, jak: katar, czy obrzęk w obrębie nosa i zatok, gorączkę, zaczerwienienie, ból głowy, kaszel.

Przejdźmy więc do działania leku Bioaron® SYSTEM. W wyniku przeprowadzanych przez wiele lat badań in-vitro (czyli z użyciem wyizolowanych komórek) wiemy, że Bioaron® SYSTEM wywierał działanie stymulujące na cały układ odpornościowy, tzn. stymulował fagocytozę i aktywności chemokinetyczną komórek oraz proliferację limfocytów B i T, a także pobudzał produkcję przeciwciał oraz hamował reakcję zapalną, tj. hamował produkcję i uwalnianie prozapalnych cytokin oraz histaminy. Te zbadane na zewnątrz organizmu mechanizmy działania tłumaczą, dlaczego w trakcie badań na ludziach dochodziło do przywrócenia prawidłowej odpowiedzi immunologicznej organizmu czyli do działania immunomodulującego i odbudowującego odporność. Potwierdzono, że lek przywraca prawidłowy poziom limfocytów T oraz cytokin prozapalnych. Badania prowadzono u dzieci z infekcjami dróg oddechowych i stwierdzono, że skróceniu uległ czas trwania infekcji, a sam jej przebieg był łagodniejszy: wykazano redukcję objawów związanych z reakcją zapalną, takich jak: katar, podwyższona temperatura ciała i kaszel.

Reakcja zapalna organizmu może mieć różne przyczyny. Na jej wywołanie mogą mieć wpływ czynniki chemiczne, biologiczne lub fizyczne. Biologiczne czynniki stanu zapalnego to najczęściej wirusy, bakterie i grzyby, które wnikają do ludzkiego organizmu i wywołują chorobę. W badaniach przeprowadzonych na żywych, wyizolowanych z organizmu komórkach (badania in-vitro) wykazano, że lek Bioaron® SYSTEM hamuje uwalnianie z komórek układu odpornościowego organizmu mediatorów stanu zapalnego – cytokin prozapalnych. Cytokiny te uwalniane w nadmiarze odpowiadają za pojawienie się gorączki, bólu, zaczerwienienia, obrzęku czy wysięku z nosa, który powoduje katar, a w wyniku spływania po tylnej ścianie gardła także kaszel. Hamowanie ich uwalniania będzie więc sprzyjało ograniczeniu stanu zapalnego, a co za tym idzie w badaniach klinicznych widoczne było to jako złagodzenie objawów towarzyszących reakcji zapalanej takich jak: ból, zaczerwienienie czy gorączka oraz skrócenie czasu trwania infekcji.

W wyniku zakażenia organizm uruchamia swoje siły obronne i wystawia do walki szereg komórek układu immunologicznego. Jak po każdej walce, tak i tutaj, szeregi wojowników są osłabione i mniej liczebne. W takim momencie nie trudno o atak kolejnych patogenów. Dlatego istotne jest, by w trakcie infekcji i zaraz po niej wzmacniać nasz układ odpornościowy i nie dopuścić do jego zbytniego osłabienia. Osłabiony bowiem układ jest podatny na kolejne infekcje, z którymi będzie sobie radził gorzej. Bioaron® SYSTEM wpływa korzystnie na stan układu odpornościowego, bo działa immunomodulująco. W wyniku jego działania dochodzi do przywrócenia prawidłowej odpowiedzi immunologicznej, dlatego stosowanie profilaktyczne leku Bioaron® SYSTEM w przypadku nawracających zakażań, jak: nieżyt nosa, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, ostre zapalenie oskrzeli, powodowało w badaniach zmniejszenie częstości nawrotów choroby, wzrost odporności i wydłużenie okresu między kolejnymi infekcjami.

Podczas infekcji dróg oddechowych często dochodzi do zaburzeń apetytu. Jest to związane z utrudniającym oddychanie i przełykanie katarem, bólem gardła, bólem głowy czy brzucha, podwyższoną temperaturą i sennością. Niestety w trakcie trwania infekcji organizm zużywa wiele cennych zasobów i potrzebuje regeneracji. Leczenie infekcji dróg oddechowych często wiąże się więc z osłabieniem lub brakiem apetytu, a dieta ma przecież znaczący wpływ na proces powrotu do zdrowia. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczyć do organizmu niezbędne składniki pokarmowe. Jest to jednak trudne w sytuacji, gdy chora lub zdrowiejąca już osoba odmawia przyjmowania posiłków lub zjada zbyt małe porcje. W badaniach wykazano, że podawanie Bioaron® SYSTEM w trakcie leczenia infekcji dróg oddechowych powodowało wzrost łaknienia u 47-65% dzieci przyjmujących lek. Wniosek jest taki, że nie zawsze i nie u każdego Bioaron® SYSTEM zadziała w ten sam sposób i za taką samą mocą w odniesieniu do poprawy apetytu. Wzrost łaknienia w przypadku leczenia infekcji jest znaczącym krokiem w kierunku odzyskania pełni sił oraz szybkiego powrotu do zdrowia, więc warto o niego dbać w przypadku osłabienia.