Bioaron System (dawniej Bioaron C) – FAQ

Czy Bioaron C to Bioaron SYSTEM i dlaczego zmienił nazwę?

Bioaron C i Bioaron SYSTEM to ten sam lek. W ostatnich latach wykonaliśmy wiele badań, zarówno tych in-vitro (czyli na wyizolowanych komórkach), jak i klinicznych czy obserwacyjnych (czyli takich z udziałem ludzi) i dzięki temu poznaliśmy wiele faktów na temat jego mechanizmów działania, skuteczności i bezpieczeństwa. Badania te umożliwiły zmiany w rejestrze produktu, czego skutkiem są zmiany zapisów w ulotce dla pacjenta oraz w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), a także związana z tym zmiana nazwy leku z Bioaron C na Bioaron SYSTEM.

Nowa nazwa podkreśla systemowe działanie leku na układ odpornościowy, czyli jego działanie immunomodulujące i przeciwzapalne, a co za tym idzie możliwość stosowania syropu profilaktycznie i w infekcji, nie tylko przez dzieci, ale także przez osoby dorosłe, w tym starsze.

Z nową ulotką oraz ChPL możesz zapoznać się na oficjalnej rządowej stronie Platformie Rejestrów Medycznych: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=1032

Co oznacza, że Bioaron SYSTEM jest wskazany do stosowania pomocniczo w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii? Co oznacza słowo „etiologia”?

Słowo etiologia pochodzi z greki [gr. aitía ‘przyczyna’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’] i oznacza naukę o przyczynach, w medycynie termin ten odnosi się do wyjaśnienia przyczyn chorób. Zapis w ulotce, że Bioaron SYSTEM stosuje się pomocniczo w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii oznacza więc, że można go stosować zarówno wtedy, gdy infekcje wywołują wirusy, bakterie, grzyby chorobotwórcze lub gdy przyczyna (etiologia) jest mieszana.

W jaki sposób Bioaron SYSTEM pomaga w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych?

Bioaron SYSTEM pomaga zwalczać infekcje głównie poprzez wzmocnienie aktywności układu odpornościowego, tzn. wzmacnia organizm w jego naturalnej walce.

Dodatkowo w ostatnich latach przeprowadziliśmy badania na izolowanych komórkach ludzkich (in-vitro), żeby sprawdzić czy Bioaron SYSTEM wykazuje także wpływ na namnażanie się chorobotwórczych bakterii, grzybów i wirusów. W badaniach tych wykazano, że lek hamował namnażanie się większości badanych wirusów odpowiedzialnych za wywoływanie grypy, przeziębienia czy innych infekcji dróg oddechowych. Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do bakterii i drożdżaków. Badania in-vitro wskazują na ewentualny potencjał leku i służą do wyjaśnienia mechanizmów działania leku. To czy zaobserwowane w badaniach in-vitro działania będą również istotne klinicznie (czyli czy przyniosą takie same rezultaty przy zastosowaniu u ludzi, jak w warunkach laboratoryjnych) wymaga przeprowadzenia badań klinicznych, z udziałem ludzi.

Podsumowując widoczny klinicznie skutek, jak skrócenie czasu trwania infekcji i łagodniejszy jej przebieg (wykazano redukcję objawów związanych z  reakcją zapalną, takich jak: katar, podwyższona temperatura ciała i kaszel u osób przyjmujących Bioaron SYSTEM) jest wynikiem aktywacji przez lek układu immunologicznego, jak również może być spowodowany właśnie tym, że lek zadziała hamująco na bakterie i wirusy.

W jaki sposób Bioaron SYSTEM pozytywnie wpływa na układ odpornościowy i jak pobudza reakcje obronne organizmu?

Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie najpierw kilka słów o tym w jaki sposób jest skonstruowany i jak działa układ odpornościowy. Organizm człowieka codziennie jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia. Aby móc przetrwać w środowisku, wykorzystuje mechanizmy, które pozwalają zwalczać infekcje. Do tego celu służy układ immunologiczny czyli inaczej system odpornościowy organizmu. Złożony on jest z licznych wyspecjalizowanych komórek krwi oraz organów i narządów, jak np. węzły chłonne czy śledziona. Główną linię obrony stanowią komórki krwi zwane krwinkami białymi lub leukocytami, do których zaliczamy m.in.: limfocyty T, limfocyty B oraz granulocyty i monocyty w tym makrofagi. Każda z tych komórek jest dedykowana do specyficznych zadań, np. granulocyty obojętnochłonne (inaczej zwane neutrofilami) czy makrofagi jako pierwsze rozpoznają intruza i w procesie fagocytozy „zjadają” wrogów, hamując proces namnażania się patogenów. Tym samym też dają znak innym komórkom układu odpornościowego do mobilizacji sił i szybkiego napływu do miejsca zakażenia (jest to zjawisko tzw. chemotaksji, a pobudzenie komórek do tego ukierunkowanego ruchu nazywa się stymulacją aktywności chemokinetycznej). W miejscu zakażenia inne komórki układu immunologicznego jak np.limfocyty T i B namnażają się (proliferują), by wzmocnić ilość sił obronnych, a tym samym skuteczność obrony. Dodatkowo limfocyty B produkują przeciwciała, czyli specjalne białka, które potrafią rozpoznać antygen (czyli komórkę/składnik obcy dla organizmu) i specyficznie go zaatakować i zniszczyć. Przeciwciała są bardzo cenne, gdyż zapamiętują wroga i przy kolejnym spotkaniu z nim, nawet po dłuższym czasie, potrafią go szybko rozpoznać i zniszczyć nie doprowadzając do rozwoju choroby lub znacznie osłabiając jej przebieg. Dodatkowo w trakcie walki z intruzem komórki układu odpornościowego wydzielają inne substancje, tzw. cytokiny, które także biorą czynny udział w odpowiedzi organizmu na atak chorobotwórczych mikroorganizmów czy wirusów. Cytokiny dzielą się na różne grupy, niektóre działają prozapalnie inne przeciwzapalnie i od równowagi tych związków zależy jak się czujemy. Niestety w wyniku ich działania obserwujemy nie tylko korzystne, ale także nieprzyjemne skutki tej walki, jak: katar, czy obrzęk w obrębie nosa i zatok, gorączkę, zaczerwienienie, ból głowy, kaszel.

Przejdźmy więc do działania leku Bioaron SYSTEM. W wyniku przeprowadzanych przez wiele lat badań in-vitro (czyli z użyciem wyizolowanych komórek) wiemy, że Bioaron SYSTEM wywierał działanie stymulujące na cały układ odpornościowy, tzn. stymulował fagocytozę i aktywności chemokinetyczną komórek oraz proliferację limfocytów B i T, a także pobudzał produkcję przeciwciał oraz  hamował reakcję zapalną, tj. hamował produkcję i uwalnianie prozapalnych cytokin oraz histaminy. Te zbadane na zewnątrz organizmu mechanizmy działania tłumaczą, dlaczego w trakcie badań na ludziach dochodziło do przywrócenia prawidłowej odpowiedzi immunologicznej organizmu czyli do działania immunomodulującego i odbudowującego odporność. Potwierdzono, że lek przywraca prawidłowy poziom limfocytów T oraz cytokin prozapalnych. Badania prowadzono u dzieci z infekcjami dróg oddechowych i stwierdzono, że skróceniu uległ czas trwania infekcji, a sam jej przebieg był łagodniejszy: wykazano redukcję objawów związanych z  reakcją zapalną, takich jak: katar, podwyższona temperatura ciała i kaszel.

Jak to się dzieje, że Bioaron SYSTEM łagodzi objawy infekcji takie jak: katar, podwyższona temperatura ciała czy kaszel?

Reakcja zapalna organizmu może mieć różne przyczyny. Na jej wywołanie mogą mieć wpływ czynniki chemiczne, biologiczne lub fizyczne. Biologiczne czynniki stanu zapalnego to najczęściej wirusy, bakterie i grzyby, które wnikają do ludzkiego organizmu i wywołują chorobę. W badaniach przeprowadzonych na żywych, wyizolowanych z organizmu komórkach (badania in-vitro) wykazano, że lek Bioaron SYSTEM hamuje uwalnianie z komórek układu odpornościowego organizmu mediatorów stanu zapalnego – cytokin prozapalnych. Cytokiny te uwalniane w nadmiarze odpowiadają za pojawienie się gorączki, bólu, zaczerwienienia, obrzęku czy wysięku z nosa, który powoduje katar, a w wyniku spływania po tylnej ścianie gardła także kaszel. Hamowanie ich uwalniania będzie więc sprzyjało ograniczeniu stanu zapalnego, a co za tym idzie w badaniach klinicznych widoczne było to jako złagodzenie objawów towarzyszących reakcji zapalanej takich jak: ból, zaczerwienienie czy gorączka oraz skrócenie czasu trwania infekcji.

Dlaczego Bioaron SYSTEM zmniejsza częstość nawrotów choroby?

W wyniku zakażenia organizm uruchamia swoje siły obronne i wystawia do walki szereg komórek układu immunologicznego. Jak po każdej walce, tak i tutaj, szeregi wojowników są osłabione i mniej liczebne. W takim momencie nie trudno o atak kolejnych patogenów. Dlatego istotne jest, by w trakcie infekcji i zaraz po niej wzmacniać nasz układ odpornościowy i nie dopuścić do jego zbytniego osłabienia.  Osłabiony bowiem układ jest podatny na kolejne infekcje, z którymi będzie sobie radził gorzej. Bioaron SYSTEM wpływa korzystnie na stan układu odpornościowego, bo działa immunomodulująco. W wyniku jego działania dochodzi do przywrócenia prawidłowej odpowiedzi immunologicznej, dlatego stosowanie profilaktyczne leku Bioaron SYSTEM w przypadku nawracających zakażań, jak: nieżyt nosa, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, ostre zapalenie oskrzeli, powodowało w badaniach zmniejszenie częstości nawrotów choroby, wzrost odporności i wydłużenie okresu między kolejnymi infekcjami.

Dlaczego wpływ na poprawę apetytu jest ważny w przypadku leczenia infekcji dróg oddechowych? Czy Bioaron SYSTEM zawsze pobudza apetyt?

Podczas infekcji dróg oddechowych często dochodzi do zaburzeń apetytu. Jest to związane z utrudniającym oddychanie i przełykanie katarem, bólem gardła, bólem głowy czy brzucha, podwyższoną temperaturą i sennością. Niestety w trakcie trwania infekcji organizm zużywa wiele cennych zasobów i potrzebuje regeneracji. Leczenie infekcji dróg oddechowych często wiąże się więc z osłabieniem lub brakiem apetytu, a dieta ma przecież znaczący wpływ na proces powrotu do zdrowia. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczyć do organizmu niezbędne składniki pokarmowe. Jest to jednak trudne w sytuacji, gdy chora lub zdrowiejąca już osoba odmawia przyjmowania posiłków lub zjada zbyt małe porcje. W badaniach wykazano, że podawanie Bioaron SYSTEM w trakcie leczenia infekcji dróg oddechowych powodowało wzrost łaknienia u 47-65% dzieci przyjmujących lek. Wniosek jest taki, że nie zawsze i nie u każdego Bioaron SYSTEM zadziała w ten sam sposób i za taką samą mocą w odniesieniu do poprawy apetytu. Wzrost łaknienia w przypadku leczenia infekcji jest znaczącym krokiem w kierunku odzyskania pełni sił oraz szybkiego powrotu do zdrowia, więc warto o niego dbać w przypadku osłabienia.